WatTruyen.Net

|| Vkook / Chuyển Ver || Ngốc

Fanfiction

267868

Hoàn thành

05-12-2022

|| Vkook / Chuyển Ver || Ngốc

14268 lượt thích / 267868 lượt đọc
Từ nhỏ đã vậy, cậu luôn lạc lõng trong thế giới to lớn của anh. Cậu luôn nhỏ bé yếu kém so với những người tài giỏi mạnh mẽ bên cạnh anh. Cậu... chỉ là một con người bình thường đến mức vô dụng... CHUYỂN VER ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ! Tác giả gốc: Riiko Nguồn: https://thieuhiepngaytho.wordpress.com/2011/05/10/m%E1%BB%A5c-l%E1%BB%A5c-ng%E1%BB%91c/

5 chương mới nhất truyện || Vkook / Chuyển Ver || Ngốc