WatTruyen.Net

Trường An đạo (Bách Thời Khả Lạc - Hoàn)

Fanfiction

26980

Hoàn thành

05-11-2022

Trường An đạo (Bách Thời Khả Lạc - Hoàn)

3961 lượt thích / 26980 lượt đọc
CP: Bách Lý Hoằng Nghị & Thời Ảnh Thể loại: Tiên hiệp trường thiên; HE. Ngọt sủng có. Ngược tâm có. Gương vỡ lại lành có. Cưới trước yêu sau có. Ăn dấm của chính mình cũng có. Tên gốc: 长安道 Tác giả: 安静安静听我说 (An Tĩnh) Edit: HoangNgan1984 Beta: Iceberg9785 Văn án: ThuHa8379 Tình trạng bản gốc: 48 chương. Tình trạng bản dịch: Hoàn. Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả; Vui lòng không mang đi bất kỳ đâu.

5 chương mới nhất truyện Trường An đạo (Bách Thời Khả Lạc - Hoàn)