WatTruyen.Net

[AllIsagi] Bông Hoa Đỏ Cuối Cùng

Tâm linh

898

Đang cập nhật

04-12-2022

[AllIsagi] Bông Hoa Đỏ Cuối Cùng

74 lượt thích / 898 lượt đọc
Đây là bộ truyện Allisagi Liên quan đến 53% trong truyện Blue Lock Đôi lúc truyện sẽ có sạn vì viết văn không được hay cho lắm.Dù cũng nằm trong đội tuyển văn:)) Không có nhiều kinh nghiệm khi viết nên thông cảm