WatTruyen.Net

PHÉP MÀU CỦA TÌNH YÊU (Dương Chấn - Cố Nhất Dã - Hoàn)

Fanfiction

27000

Hoàn thành

03-10-2022

PHÉP MÀU CỦA TÌNH YÊU (Dương Chấn - Cố Nhất Dã - Hoàn)

2488 lượt thích / 27000 lượt đọc
CP: Dương Chấn và Cố Nhất Dã Bối cảnh: Cưới trước yêu sau; yêu thầm; ABO Trong giai đoạn đầu: Dương Chấn là đội trưởng đội phòng chống ma tuý, sau đó là chiến sĩ bảo vệ hoà bình và chống bạo loạn; Cố Nhất Dã là đội trưởng đội điều tra hình sự, mạnh miệng nhưng mềm lòng. Tên gốc: 但求其爱 Tác giả: PrimSix Tình trạng bản gốc: 21 chương + 1 phiên ngoại Tình trạng bản dịch: đã hoàn Bản dịch chưa nhận được sự đồng ý của tác giả (đã nhắn tin xin per nhưng chưa nhận được câu trả lời). Vui lòng không mang đi bất kì đâu. Cảm ơn!

5 chương mới nhất truyện PHÉP MÀU CỦA TÌNH YÊU (Dương Chấn - Cố Nhất Dã - Hoàn)