WatTruyen.Net

Những vụ án có thật !!!!

Kinh dị

744

Đang cập nhật

12-12-2021

Những vụ án có thật !!!!

43 lượt thích / 744 lượt đọc
Hiện tại mình chỉ tìm và lấy truyện ở Group WEIBO VIỆT NAM cũng như nhiều group khác và chưa hề xin phép ... em có sai cái gì đi nữa em cũng xin chấp nhận trả giá. Mình đăng không riêng các vụ án mạng giết người hay gì miễn thấy có yếu tố kinh dị thì mình sẽ đưa vào luôn "TRONG NƯỚC LẪN NGOÀI NƯỚC" - Mình sẽ cố tìm để đăng và chỉnh sữa dấu chấm ở các từ cấm group các thứ nếu có sai thiếu chỗ nào các bạn nhắc mình sửa nhá. Mình rảnh thì mới làm vì sắp thi nhưng mà chưa tập trung học nổi nên làm gì giết thời gian thuiii