WatTruyen.Net

KookV - Nguyên Tắc

Fanfiction

31168

Hoàn thành

10-10-2022

KookV - Nguyên Tắc

2462 lượt thích / 31168 lượt đọc
Jeon Jungkook × Kim Taehyung Niên hạ HE 29/29 . . . "Ông trời đã ban cho em một thiên thần tên Kim Taehyung. Nếu có ai muốn mang xinh đẹp này ra khỏi cuộc đời em. Jeon Jungkook này bằng mọi cách sẽ kéo người vào lòng mình như bây giờ"

5 chương mới nhất truyện KookV - Nguyên Tắc