WatTruyen.Net

[INTO1] Hệ thống thí luyện

Kinh dị

35314

Đang cập nhật

24-12-2021

[INTO1] Hệ thống thí luyện

5084 lượt thích / 35314 lượt đọc
INTO1 | NON CP | OT11 Kinh dị, OOC Dịch bởi feu. "Đang xác minh danh tính của người chơi... Danh tính của người chơi đã được xác minh!" "Đang khởi tạo dữ liệu người chơi... Dữ liệu người chơi đã được khởi tạo!" "Đang kiểm tra chức năng của người chơi... Chức năng của người chơi đã được kiểm tra!" "Thiết lập xong, chúc các bạn chơi game vui vẻ."