WatTruyen.Net

|ĐM - Hoàn| Xin lỗi, theo đuôi nhầm người rồi - Mãn Lâu Chiêu

Lãng mạn

68190

Hoàn thành

20-10-2022

|ĐM - Hoàn| Xin lỗi, theo đuôi nhầm người rồi - Mãn Lâu Chiêu

5515 lượt thích / 68190 lượt đọc
Tên gốc: 不好意思,舔错人了 Tác giả: Mãn Lâu Chiêu - 满楼招 Nguồn: Gongzi CP1020443 Tình trạng: Hoàn thành (14 chương chính truyện + 3 ngoại truyện) Beta: arigathank froggchn Thể loại: Ngọt sủng, HE, bánh ngọt nhỏ, vườn trường, truy thê hỏa táng tràng, trùng sinh, liếm cẩu, gương vỡ lại lành. Truyện edit đã có sự đồng ý của tác giả.

5 chương mới nhất truyện |ĐM - Hoàn| Xin lỗi, theo đuôi nhầm người rồi - Mãn Lâu Chiêu