WatTruyen.Net

ĐANG LÀM GÌ THẾ? (BJYX - Hoàn)

Fanfiction

31422

Hoàn thành

03-08-2022

ĐANG LÀM GÌ THẾ? (BJYX - Hoàn)

3489 lượt thích / 31422 lượt đọc
Dịu dàng ở nhà tác giả Chiến x Ngoài lạnh trong nóng, thần tượng Bác Hẹn hò trực tuyến nghiệp dư. Là ai nhìn thấy fanfiction CP mình và đồng nghiệp lại nảy sinh ý xấu đối với tác giả? "What are you doing?" = "Em nhớ anh!" Tên gốc: 在干嘛 Tác giả: Stereotype Tình trạng bản gốc: 30 chương + 1 phiên ngoại. Tình trạng bản dịch: Hoàn.

5 chương mới nhất truyện ĐANG LÀM GÌ THẾ? (BJYX - Hoàn)