WatTruyen.Net

[ BibleBuild ] Epiphany

Truyện ngắn

40720

Đang cập nhật

04-12-2022

[ BibleBuild ] Epiphany

4475 lượt thích / 40720 lượt đọc
"Bible trước kia triệt để rũ bỏ tình cảm của Build, bây giờ bằng mọi cách nhất mực giành lại người về bên mình Thuật ngữ dân gian người ta gọi là TỰ VẢ =)))" - Truyện mang tính chất tưởng tượng, ngoại trừ tên nhân vật, các chi tiết còn lại KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NHÂN VẬT NGOÀI ĐỜI THỰC.