WatTruyen.Net

[BHtt] Xuyên vào Naruto Mộc diệp hoả ảnh {Tác giả: Lục Thi}

Truyện teen

118237

Hoàn thành

01-03-2022

[BHtt] Xuyên vào Naruto Mộc diệp hoả ảnh {Tác giả: Lục Thi}

11581 lượt thích / 118237 lượt đọc
Thể loại: Bách Hợp, Đồng Nhân, Xuyên Không, 1x1, ngọt-HE Couple: Tsunade x Hikari Như đã hứa, bộ truyện bh-đn tiếp theo sẽ là bộ truyện Naruto. Về phần nhân vật cũng như tình tiết ta sẽ để vào phần giới thiệu nhé. - 1 lần nữa xin lặp lại: Truyện không hay có thể next, đừng buông lời cay đắng. Thanks

5 chương mới nhất truyện [BHtt] Xuyên vào Naruto Mộc diệp hoả ảnh {Tác giả: Lục Thi}