WatTruyen.Net

[BHTT - Hoàn] Phế Hậu (Quyển Hạ) - Minh Dã

Cổ đại

458828

Hoàn thành

24-11-2018

[BHTT - Hoàn] Phế Hậu (Quyển Hạ) - Minh Dã

24839 lượt thích / 458828 lượt đọc
Phần tiếp theo của Phế Hậu. Nói về Thiên Nhã 17t xuyên đến kiếp trước, thành Thiên Nhã 34t trong tình cảnh là phế hậu ở lãnh cung. Gặp được Tiêu Cửu Thành 32t đã lên ngôi nhiếp chính.