WatTruyen.Net

[BHTT][Edit Hoàn] Tà Minh Chi Giới - Khúc Lạc Vô Ngân

Huyền ảo

1395863

Hoàn thành

10-07-2018

[BHTT][Edit Hoàn] Tà Minh Chi Giới - Khúc Lạc Vô Ngân

75992 lượt thích / 1395863 lượt đọc
Hệ liệt Linh Kiếm Ngộ Tiên. Quyển 2. Tham khảo bản convert từ choyshinhwa.wordpress.com.

5 chương mới nhất truyện [BHTT][Edit Hoàn] Tà Minh Chi Giới - Khúc Lạc Vô Ngân

Danh sách chương [BHTT][Edit Hoàn] Tà Minh Chi Giới - Khúc Lạc Vô Ngân