WatTruyen.Net

[BH][Hoàn] Quỷ Kiến Sầu | Tang Lý

Kinh dị

5901

Hoàn thành

05-10-2022

[BH][Hoàn] Quỷ Kiến Sầu | Tang Lý

449 lượt thích / 5901 lượt đọc
Tác phẩm: Quỷ Kiến Sầu Tác giả: Tang Lý Thể loại: Nguyên sang - bách hợp - hiện đại - hoàn tất Cất giữ: 8,715 - Bình luận: 3,983 - Sao biển: 45,459 - Lượt click: 77.02 vạn Số chữ: 45.45 vạn - Nhân khí: 204.00 vạn Tóm tắt: Thiên Sát dạ hành, bách quỷ né tránh. Tag: Vườn trường linh dị cốt truyện hoan hỉ oan gia cường cường Raw: CP294921 (Bắt đầu: 22/03/2021 / Kết thúc: 24/01/2022)